กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงและเงื่อนไขเว็บไซต์

ข้อ 1 (แอพลิเคชันของการประชุม)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงและเงื่อนไข (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") บนเว็บไซต์คือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ฯ") Co. , Ltd. กิจกรรมญี่ปุ่นอยู่บนอินเทอร์เน็ต (PC ง่ายในการจัดการและการดำเนินการมีจุดมุ่งหมายที่จะรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ masu) บริการข้อมูลเว็บไซต์ที่ครอบคลุมกิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และการจัดส่งจดหมายและบริการข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้ ฯลฯ") มันจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้เว็บไซต์")

2. เนื้อหาของข้อตกลงนี้ว่ามันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้ล่าสุดของข้อตกลงนี้ในช่วงเวลาของการใช้เว็บไซต์นี้หรือชอบซึ่งถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ กรุณายืนยัน

3. ถ้าเรามีผู้ใช้หลังจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้บนพื้นฐานของวรรคก่อนที่มีการใช้เว็บไซต์นี้ ฯลฯ และจะถือว่าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้จะได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้

4. ในกรณีที่ บริษัท เป็นข้อควรระวังในปัจจุบันเช่นที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อควรระวังอื่น ๆ") ให้ความสนใจต่างๆ ฯลฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

มาตรา 2 (เกี่ยวกับความพร้อมของเว็บไซต์นี้)

1. เนื่องจากมีบริการที่เฉพาะผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์นี้หรือชอบหรือเว็บไซต์ที่กำหนดของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") สามารถนำมาใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการสมาชิกปัจจุบัน") ซึ่งเป็นสมาชิกปัจจุบัน ผู้ใช้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการได้ดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของเราที่กำหนด

2. ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำรองห้องพักให้กับธุรกิจที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ ฯลฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ฉันประกอบกิจกรรม") นอกเหนือไปจากข้อตกลงนี้ "กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงการใช้บริการ" (ต่อไปนี้ " เงื่อนไขการให้บริการ "และกล่าวว่า) จะนำไปใช้ ผู้ใช้เว็บไซต์เมื่อทำการสำรองห้องพักให้ฉันประกอบกิจกรรมแยกหลังจากการตรวจสอบเนื้อหาของข้อตกลงในการให้บริการนี้และจะยินยอมให้นี้

3. ผู้ใช้เว็บไซต์ก็เป็นไปได้ที่จะเรียกดูข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

4. บริษัท ฯ ได้มาประวัติศาสตร์การกระทำของผู้ใช้เว็บไซต์ในข้อมูลแอตทริบิวต์เช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้เช่นอายุได้รับการให้เพศอาชีพและพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ผ่านการใช้งานของเว็บไซต์นี้เช่นโดยผู้ใช้เว็บไซต์การจัดการของเว็บไซต์นี้ และใช้เท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและข้อมูลทางสถิติที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลแอตทริบิวต์หรือประวัติการกระทำโดยไม่คำนึงถึงอายุการใช้งานของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้สามารถนำไปใช้โดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ ล่วงหน้าและยอมรับ นอกจากนี้ บริษัท ยกเว้นตามที่กำหนดบนพื้นฐานของกฎหมายและจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละเว็บไซต์ต่อบุคคลที่สาม

5. เว็บไซต์นี้เช่นทั้งหมดหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งมาจากการหยุดชะงักหรือเลิกแม้ว่าข้อเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

6. แม้ว่ารวมทั้งปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่โพสต์โพสต์ประกอบกิจกรรมที่มีการโพสต์บนปัญหาที่เกิด (เว็บไซต์นี้ระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์และโพสต์ประกอบกิจกรรมในการใช้งานเช่นเว็บไซต์นี้นี้ ในสำหรับ No) เท่านั้นตราบใดที่ไม่มีความประมาทโดยเจตนาหรือขั้นต้นของ บริษัท เพราะมันไม่ได้ใช้ บริษัท ฯ รับผิดชอบใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยตรงไปยังผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์

มาตรา 3 (หยุดชั่วคราวเช่นเว็บไซต์นี้)

1. บริษัท ฯ อาจถ้ามีการใช้ในแต่ละรายการต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มันอาจจะทำเพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบัน

 • [1] หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับการบำรุงรักษาหรือข้อกำหนดของเว็บไซต์อื่น ๆ
 • [2] ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและฉุกเฉินอื่น ๆ เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากการจัดการของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้
 • [3] ถ้าเราหยุดการดำเนินงานชั่วคราวของเว็บไซต์นี้เช่นในเหตุผลการดำเนินงานและอื่น ๆ เช่นเว็บไซต์นี้ได้รับการมุ่งมั่นที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็น

2. มีการดำเนินการหยุดชั่วคราวของเว็บไซต์นี้เช่นตามบทบัญญัติของวรรคก่อนหากความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เกิดขึ้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

มาตรา 4 (ความรับผิดชอบของเรา)

1. บริษัท ฯ แต่เราจะทำให้ความพยายามในการสั่งซื้อเพื่อส่งมอบบริการที่น่าเชื่อถือและข้อมูลในเว็บไซต์นี้และอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์สำหรับแต่ละปัญหาต่อไปและไม่รับผิดชอบ เมื่อคุณใช้เช่นเว็บไซต์นี้ผู้ใช้เว็บไซต์ของตัวเองในการกำหนดประโยชน์ของข้อมูลและการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันเว็บไซต์และชอบและเว็บไซต์นี้เป็นต้นโปรดใช้ความรับผิดชอบของผู้ใช้เว็บไซต์ของตัวเอง

 • [1] จากข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งจะปรากฏบนเว็บไซต์ปัจจุบันมีข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวแก่บุคคลที่สามจะรวมอยู่ในเว็บไซต์ของการเชื่อมโยงในการจัดการและการใช้งานและเช่นเดียวกับต่อไปนี้) ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานเข้ากันได้ความสมบูรณ์ถูกต้องปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและวัน ฯลฯ
 • [2] ผู้ใช้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการเจรจากับบุคคลที่สามโดยใช้ข้อมูลที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้ในกรณีของการดำเนินการจองห้องพักหรือสัญญาของแอพลิเคชันหรือข้อสรุปหรือชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
 • [3] ว่าปัจจุบันเว็บไซต์ ฯลฯ เช่นเดียวกับสินค้าที่มีจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์หรือชอบบริการและข้อมูลและไม่ชอบที่มีความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการหรือคาดว่าผู้ใช้เว็บไซต์
 • [4] ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติของเว็บไซต์นี้หรือชอบที่ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
 • [5] ในเว็บไซต์นี้เช่น e-mail และเนื้อหาเว็บอื่น ๆ จะถูกส่งในการเชื่อมต่อกับที่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
 • [6] เพื่อความอยู่รอดหรืออัตลักษณ์ของเว็บไซต์หรือชอบจะยังคงอยู่

2. เราใช้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเว็บไซต์นี้เป็นต้นกิจกรรมนักธุรกิจหรืออื่นๆ(รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการกระทำของการให้ข้อมูลโดยบุคคลที่สาม) หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการไม่สามารถที่จะ ความเสียหายความทุกข์ทางจิตใจหรืออื่นๆบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียทางการเงินใด ๆ เว้นแต่ บริษัท จะจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

 • [1] ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นต้นการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สามและการกระทำของการเข้าถึงเช่นไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยบุคคลที่สามในการจัดการและการบริหารจัดการความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เว็บไซต์
 • [2] ถึงแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากของมาตรการด้านความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบัน, การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และอื่น ๆ ปนเปื้อนการทุจริตของไวรัสคอมพิวเตอร์จะดำเนินการเนื่องจากนี้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เว็บไซต์ Te
 • [3] เนื่องจากความล้มเหลวของสายการสื่อสารและคอมพิวเตอร์หยุดของเซิร์ฟเวอร์และระบบของเราหยุดชะงักของการบริการนี้ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือการหยุดหรือการสูญหายของข้อมูลและอื่น ๆ

3. ในวรรคก่อนแม้ว่าเรามีความรับผิดชอบในความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ตรงและความเสียหายตามปกติ

มาตรา 5 (ข้อห้ามของผู้ใช้เว็บไซต์)

1. ภาพที่จะโพสต์บนเว็บไซต์นี้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ลิขสิทธิ์ของการตรวจสอบดังกล่าวและข้อมูลทางธุรกิจที่ตีพิมพ์เป็นทรัพย์สินของ บริษัท ฯ หรือใบอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ช่วงของการอ้างอิงที่พบในกฎหมายลิขสิทธิ์ เกินโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของเราและมันจะถูกห้ามการใช้ภาพความคิดเห็นที่ทบทวนและข้อมูลของ บริษัท จดทะเบียนและไม่ชอบ

2. ผู้ใช้เว็บไซต์ในการใช้งานโดยเว็บไซต์ในปัจจุบันและการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเหมาะสมที่จะกระทำหรือด้านล่างต่อไปนี้จะต้องไม่

 • [1] การส่งหรือเขียนข้อมูลการดำเนินการโดยอ้างว่าเป็นคนอื่น
 • [2] การกระทำของการใช้บริการโดยวิธีอื่น ๆ กว่าที่อนุมัติของเราที่
 • [3] การกระทำในปัจจุบันเว็บไซต์ในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • [4] ทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาต
 • [5] การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท ฯ , ฯลฯ หรือการส่งผ่านที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และชอบและสแปมเมลที่ทำหน้าที่ในการส่งจดหมายลูกโซ่หรืออีเมลขยะ ฯลฯ
 • [6] ( แต่รวมถึงผู้ประกอบการโพสต์กิจกรรมที่ไม่เพียงนี้. หรือน้อยกว่าและเหมือนกันในส่วนนี้) บริษัท หรือบุคคลที่สามสิทธิแนวตั้งหรือลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การกระทำที่อาจมีการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิที่จะ
 • [7] ใส่ร้าย บริษัท หรือบุคคลที่สามหรือใส่ร้ายที่จะกระทำหรือทำร้ายเกียรติหรือความเป็นส่วนตัวการกระทำดังกล่าวหรือกระทำการด้วยความกลัวเหล่านั้น
 • [8] ข้อมูลที่น่ารังเกียจของเนื้อหาที่จะสั่งซื้อของประชาชนและศีลธรรมการกระทำของการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นเอกสารหรือกราฟิก ฯลฯ
 • [9] ตนเองบุคคลอื่นหรือชื่อของบุคคลที่สามที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อีเมล ฯลฯ ( แต่รวมถึงข้อมูลปลอมที่ไม่ได้อยู่เพียง แต่ไม่ทำเพื่อ) ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยเจตนาที่จะลงทะเบียน การกระทำ
 • [10] ความรำคาญให้แก่ บริษัท หรือการกระทำของบุคคลที่สามการกระทำและข้อเสียที่สร้างแรงบันดาลใจการกระทำความรู้สึกไม่สบาย
 • [11] ในการกำหนดแยก "ความคิดเห็นของข้อตกลง" การกระทำที่โพสต์ประกอบกิจกรรมของพนักงานและครอบครัวของพวกเขาที่จะโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมที่โพสต์
 • [12] ทำหน้าที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดทางอาญา
 • [13] แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือ บริษัท ที่ทำหน้าที่เช่นให้เกิดความเสียหายเครดิตของ บริษัท ในเครือหรือพันธมิตรของเราของเรา
 • [14] นอกจากนี้กฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบมีความกลัวของนโยบายสาธารณะหรือการกระทำหรือการละเมิดในการละเมิดการกระทำข้อตกลงนี้

3. บริษัท ฯ ถ้ากรณีหรือผู้ใช้ของเรามีการละเมิดวรรคก่อนมีความมุ่งมั่นกระทำที่มันจะถูกกำหนดว่าการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ด้วยความเคารพให้กับผู้ใช้ให้หยุดการใช้เว็บไซต์นี้กีดกันสมาชิกหรือ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ฯลฯ มาตรการที่เราเห็นว่าจำเป็น (รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในนี้.) ก็จะสามารถที่จะดำเนินการ

4. โดยการกระทำของผู้ใช้ในการละเมิดของวรรค 1 หรือวรรคนี้ข้อ 2 ข้อนี้ถ้า บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้ที่มีความรับผิดชอบตนเองและค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายใด ๆ คุณต้อง

มาตรา 6 (สำหรับการจัดการข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์)

บริษัท ฯ ในการสั่งซื้อเพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติสำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้คุณอาจจะได้รับการบันทึกการเข้าถึง แต่ถ้าคุณจะต้องถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุการใช้งานของแต่ละบุคคลต่อบุคคลที่สาม

มาตรา 7 (เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ฯ )

บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกคนที่ เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากผู้ใช้จะได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย "ความเป็นส่วนตัว" ระบุแยกต่างหาก

มาตรา 8 (ต่อรองได้สิทธิและภาระผูกพัน)

ผู้ใช้สิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งและตำแหน่งเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ บริษัท ฯ ได้รับความยินยอมล่วงหน้าและอาจมีการถ่ายโอนหรือหลักประกันต่อบุคคลที่สามจะต้องไม่

มาตรา 9 (สำหรับการมีลิขสิทธิ์ของแผนที่)

ในการจัดทำแผนที่ให้โดย บริษัท Zenrin จำกัด โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสถาบันสำรวจทางภูมิศาสตร์จะใช้แผนที่ภูมิประเทศ 1 / 25,000 ที่ออกโดยโรงพยาบาล (หมายเลขการอนุมัติ: แบน 23 อารมณ์, 192-111)

มาตรา 10 (การปกครองกฎหมายและเขตอำนาจศาล)

ข้อตกลงนี้จะถูกตีความบนพื้นฐานของกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น, ตัวอย่างแรกของเขตอำนาจของศาลที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้และความสนใจต่างๆและเหมือนเช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้กับศาลสรุปศาลแขวงโตเกียวหรือโตเกียว


กิจกรรมญี่ปุ่นเงื่อนไขการให้บริการ

第1条(規約の適用)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงในการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ฯ") บนอินเทอร์เน็ต (PC สำหรับการบริหารจัดการและการดำเนินงานและมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ บริการข้อมูลเว็บไซต์เบ็ดเสร็จ) ในกิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และมีการเรียกรวมกันส่งจดหมายและบริการข้อมูลอื่น ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการเหล่านี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ ฯลฯ") ของที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ")

 • [1] ที่เรานำเสนอผู้ที่ใช้กิจกรรมด้านบริการสำรองห้องพักประสบการณ์สำหรับธุรกิจที่จะโพสต์ในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ฉันประกอบกิจกรรม") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการลิขสิทธิ์")
 • [2] นอกจากปัญหาก่อนหน้านี้ (และจะต้องกำหนดไว้ในบทความต่อไปนี้) กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการสำรองที่นั่งและสมาชิกบริการ (จะถูกกำหนดไว้ในบทความต่อไปนี้) โดยขณะนี้คนที่

2. เนื้อหาของข้อตกลงนี้ว่ามันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการในกรณีของการใช้ตรวจสอบข้อตกลงล่าสุดที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ กรุณา

3. หลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้บนพื้นฐานของวรรคก่อนถ้าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการจองห้องพักหรือสมาชิกในการให้บริการก็จะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้

4. ในกรณีที่ บริษัท เป็นข้อควรระวังในปัจจุบันเช่นที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อควรระวังอื่น ๆ") ให้ความสนใจต่างๆ ฯลฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

5 โดยรวมการบริการและการเป็นสมาชิกบริการเรียกว่า "บริการ" ดังต่อไปนี้

มาตรา 2 (ญี่ปุ่นกิจกรรมสมาชิก)

1. สมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมและลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นต่อบทบัญญัติของ บริษัท ฯ ในเว็บไซต์นี้กล่าวว่าคนที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้รหัสเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงแต่ละ บริษัท (ขั้นตอนกว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนได้ที่จะได้รับการอนุมัติ ที่ต่อไปนี้เรียกว่า "การลงทะเบียน ID") หลังจากลงทะเบียน ID กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสามารถที่จะใช้กิจกรรมญี่ปุ่นสำหรับการให้บริการสมาชิกในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการสมาชิก")

2. ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาของการลงทะเบียนหมายเลขที่จะถือว่าได้ตกลงกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นของข้อตกลงและเงื่อนไข จอแสดงผลความตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีความจริงที่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ใช้บริการ 3. เมื่อลงทะเบียน ID โปรดสังเกตเงื่อนไขต่อไปนี้

 • [1] ในช่องใส่ของลงทะเบียนสมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมทุ่มเทหน้าในการให้บริการนี้ให้ป้อนข้อมูลจริงและถูกต้องเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของคุณเองทำลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน การลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะไม่ได้รับอนุญาตที่ทั้งหมด
 • [2] เมื่อลงทะเบียนที่อยู่อีเมลในช่วงเวลาของรหัสการลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณที่จัดขึ้นโดยผู้ใช้บริการตัวเอง ที่อยู่อีเมลของคุณที่ลงทะเบียนของผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้าม บริษัท ฯ และโรงเรียนครอบครัว ฯลฯ หากพวกเขากำลังใช้ e-mail address โดยคนมากกว่าหนึ่งคนเท่านั้นหากในฉันทามติของเจ้าของร่วมรับรู้การลงทะเบียนหมายเลขที่อยู่อีเมลไปยังผู้ใช้บริการในที่อยู่อีเมล คุณรับทราบการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน แต่ยังอยู่ในกรณีนี้จะ จำกัด กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นตัวเองเกี่ยวกับการใช้บริการของสมาชิก
 • [3] [1] หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการป้อนข้อมูลและการจัดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโปรดให้เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนทันที
 • [4] มันไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนและ / หรือความครอบครองของหลายกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นโดยหนึ่งในผู้ใช้บริการ

4 เมื่อกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นทำให้การใช้งานของบริการสมาชิกและผู้ที่ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนในช่วงเวลาของการลงทะเบียนรหัส บริษัท ที่อยู่อีเมลถึงการกระทำที่ได้รับการดำเนินการโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านซึ่งเป็นของการป้อนข้อมูล และรหัสผ่านของ บริษัท และ บริษัท จดทะเบียนในอีเมลและรหัสผ่านจะต้องได้รับการยกย่องว่าเป็นการใช้งานโดยกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่ตรงกับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเป็นกรณีและการใช้งานไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถูกใช้โดยการถูกขโมยพวกเขารับผิดชอบโดยการกระทำตราบเท่าที่ไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ บริษัท ฯ เพื่อให้ตรงกับข้อมูลการลงทะเบียน ID เกี่ยวกับที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน คุณคิดว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นแบก

5. บริษัท ฯ ในกรณีต่อไปนี้กิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดหรือบางส่วนของการระงับการใช้งานหรือเลิกบริการสมาชิกกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับสมาชิกในการยกเลิกรหัสการลงทะเบียนการลบที่อยู่ที่ลงทะเบียนอีเมล จุด (มาตรา 4 ให้นิยาม) ทั้งหมดหรือบางส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงการกีดกันของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและเรียกร้องค่าเสียหายกระทำที่จำเป็นเช่น ( แต่รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายไม่เพียง แต่ในนี้) มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ นอกจากนี้ในการติดต่อของผลแม้ว่าความเสียหายหรือเสียเปรียบกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเกิดขึ้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

 • 【 1 】สมาชิก Activity Japan ไม่ได้รับคะแนนที่ถูกต้องสมาชิก Activity Japan ไม่ได้ใช้ กิจกรรม ญี่ปุ่นเป็นสมาชิก ( เข้าสู่ระบบ ) และรายชื่อผู้ติดต่อต่างๆทางอีเมลจาก บริษัท ไม่สามารถส่งข้อผิดพลาด เมื่อมีข้อความหรือการตั้งค่าเมลที่ได้รับทั้งหมดได้เลือก "ไม่ได้รับ"
 • [2] กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกเงื่อนไขการใช้และข้อควรระวังอื่น ๆ (รวมเรียกว่าต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดกิจกรรมญี่ปุ่นเช่น") จะนำเสนอในช่วงเวลาของการใช้งานของข้อตกลงนี้หรือเว็บไซต์หรือบริการของ บริษัท เพื่อตรวจสอบการละเมิด เมื่อไหร่หรือหาก บริษัท ฯ คือการตรวจสอบว่ามีความกลัว
 • [3] ถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นกระทำที่ บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการที่ไม่เหมาะสมของการให้บริการของสมาชิก

6. สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นเมื่อตัวเองคือการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการนี้ให้ตรวจสอบกิจกรรมที่ญี่ปุ่นข้อตกลงอื่น ๆ ในแง่ของการที่ตกลงกันไว้และจะใช้บริการหรือบริการ

มาตรา 3 (กิจกรรมการจอง)

1. ผู้ใช้บริการโดยใช้คุณลักษณะการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นี้หรือโดยวิธีการที่จะถามในโทรศัพท์ให้เราเราคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจกรรมของการสมัครเพื่อผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นกิจกรรมที่สมาชิกญี่ปุ่นที่คิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการการประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักโดยเฉพาะวิธีการที่จะขอให้ทางโทรศัพท์กับเรา

2. ผู้ใช้บริการโดยการดำเนินการวรรคก่อนของการประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักเงื่อนไข (ห้องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุไว้ประกอบกิจกรรมที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกกำหนด, ห้องเงื่อนไขยกเลิกเงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการยกเลิกวันเกิด ฯลฯ รวมถึง แต่ถือว่าได้ตกลงที่จะเท่านั้นไม่มี) เหล่านี้

3. หลังจากวรรคก่อนสมัครใช้บริการจองห้องพักในช่วงเวลาของการโพสต์ประกอบกิจกรรมที่ถูกแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของการยอมรับจะถือว่าได้รับการจัดตั้งขึ้น

ผู้ใช้บริการ 4. และยกเลิกการติดต่อไม่เป็นที่พอใจหลังจากการจองห้องพักจะต้องไม่ ในกรณีที่ บริษัท เป็นผู้ใช้บริการโดยรายงานหรือชอบจากผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์ระบุว่าดำเนินการยกเลิกไม่ติดต่อ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการให้บริการ หยุดการกีดกันของสมาชิกหากผู้ใช้บริการเป็นกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิก ( แต่รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อ) มาตรการความเสียหายที่อ้างว่า บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะมีความจำเป็นที่จะใช้ เราอาจ

5. ผู้ใช้บริการจะต้องด้วยตัวเองก็เป็นไปได้ที่จะดำเนินการแบบฟอร์มการจองเฉพาะในกิจกรรมที่จะเข้าร่วม แต่เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้บริการที่จะมาพร้อมเพียงคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการด้วยความยินยอมของผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์จะสามารถที่จะทำให้การประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม

บทความ 4 (กิจกรรมการชำระราคา ฯลฯ )

1. ผู้ใช้บริการจะโพสต์โดยใช้บริการการจองกิจกรรมหากมีการจัดตั้งการสำรองที่คุณสมัครไว้สำหรับธุรกิจจะมีการโพสต์กิจกรรมการโพสต์ในลักษณะที่ บริษัท กำหนดกิจกรรมตรงไปยังธุรกิจกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมฉันจะจ่ายราคา)

2. ผู้ใช้บริการในกรณีที่จะยกเลิกการจองห้องพักสำรองห้องพักหลังจากการก่อตัว (และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกไม่ติดต่อ) ตีพิมพ์ประกอบกิจกรรมค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่กำหนดตีพิมพ์ประกอบกิจกรรมเพื่อระบุขึ้นอยู่กับวันยกเลิก ในทางที่มันจะได้รับการชำระเงินโดยตรงกับผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์

มาตรา 5 (บริการนิคม)

1Activity Japanสมาชิกจะสามารถใช้บริการการชำระเงินเช่นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการการชำระเงิน") ที่จัดทำโดย บริษัท คู่ค้าของเราในบริการที่ระบุโดย บริษัท ในบริการจองActivity Japanสมาชิกโพสต์โดย บริษัท ของเรากิจกรรมกับนักธุรกิจActivity Japanไม่ว่าเราจะไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสมาชิกเราก็ตามกิจกรรมสำหรับธุรกิจActivity Japanโพสต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ จำกัด ในการรับการชำระเงินจากสมาชิกกิจกรรมฉันเข้าใจและตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับการเรียกร้องของธุรกิจActivity Japanเมื่อสมาชิกได้ชำระราคาเต็มแล้วActivity Japanโพสต์สมาชิกกิจกรรมภาระผูกพันในการชำระค่าบริการเป้าหมายให้กับผู้ประกอบการจะหายไปและ บริษัทกิจกรรมฉันรับผิดชอบการส่งเงินกลับไปยังธุรกิจ

2Activity Japanหากสมาชิกเลือกที่จะใช้บริการชำระเงินActivity Japanสมาชิกโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 1 วรรค 1กิจกรรมระยะเวลาที่ บริษัท ของเรากำหนดราคาอาคุณตกลงที่จะชำระเงินตามวิธีการของเราโดยActivity Japanเมื่อใช้บริการการชำระเงินสมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากที่กำหนดโดยผู้ให้บริการการชำระเงินและการคืนเงินและการดำเนินการอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน

3Activity JapanสมาชิกคือActivity Japanสมาชิกเลือกที่จะใช้บริการชำระเงินและกิจกรรมฉันยอมรับว่าจำนวนเงินที่ชำระจะถูกนำไปใช้กับค่าธรรมเนียมการยกเลิกโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 2 ของบทความก่อนหน้านี้เมื่อมีการยกเลิกการชำระเงินหลังจากดำเนินการชำระเงินแล้ว อย่างไรก็ตามActivity Japanสมาชิกจะโพสต์จำนวนเงินที่จ่ายกิจกรรมหากมีการขาดแคลนค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่ บริษัท กำหนดกิจกรรมเราจะจ่ายโดยตรงกับธุรกิจ

4Activity Japanแม้ว่าสมาชิกเลือกที่จะใช้บริการชำระเงินกิจกรรมห้องพักของอานี้อาเพิ่มจำนวนคนหรือกิจกรรมอื่นๆรายการเสริมในกรณีที่นอกเหนือจากกิจกรรมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะต้องชำระในลักษณะที่ได้รับคำสั่งจากธุรกิจ

5Activity Japanสมาชิกใช้บริการการชำระเงินกับ บริษัท ของเรากิจกรรมคุณสามารถรับใบเสร็จรับเงินจากเราโดยแยกเราถ้าคุณจ่ายค่าธรรมเนียม

มาตรา 6 (จุดบริการ)

1. บริษัท ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการลดลงของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นในการให้บริการที่เราระบุหนึ่งในบริการสำรองห้องพักที่ถูกดำเนินการโดยใช้การกระทำตามวิธีการที่กำหนดไว้ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธุรกรรมผู้รับจุด") กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นสอดคล้องกับ บริษัท ฯ เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สภาพจุดให้") ออกจุดของเราเอง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุด") กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นกำหนดโดย บริษัท ฯ ให้บริการสำรองห้องพัก ในการดำเนินการที่กำหนดโดย บริษัท ของการแสวงหาผลประโยชน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุดใช้การทำธุรกรรมพื้นฐาน") ในการให้บริการ, บริการจุดที่สามารถใช้คะแนนให้เป็นไปตามวิธีการของ บริษัท ที่กำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงจุดในการใช้") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุดบริการ และมันจะทำงาน "และกล่าวว่า)

2. จุดให้การทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขจุดทุนจุดใช้การทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขการใช้จุด (รวมเรียกว่าต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขจุด") ของเนื้อหาของการให้บริการจุดวันหมดอายุของจุดที่เป็นเราเป็นของตัวเอง มันจะถูกกำหนดโดยกำหนดหน้าของเราในวันพิพากษา

3. แม้จะมีก่อนหน้านี้ก็สันนิษฐานว่ามีกรณีที่จะออกในเนื้อหาและจุดที่แตกต่างกันเงื่อนไขอธิบายจุดในหน้าสเปคของเราในกรณีนี้และชัดเจนจะชี้เงื่อนไขในช่วงเวลาของการออกจุด มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีของเงื่อนไขจุดที่ประจักษ์ในเวลาของการออกสำหรับเนื้อหาและกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกซึ่งอธิบายไว้ในหน้าสเปคของเราจะแตกต่างกันที่ปรากฏเงื่อนไขจุดในช่วงเวลาของการออกกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะเหนือกว่า

มาตรา 7 (จุดทุน)

1. บริษัท ฯ อาจจะด้วยความเคารพกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่ได้ทำจุดให้การทำธุรกรรมเรื่องและจะให้คะแนนตามเงื่อนไขจุดทุน

2.アクティビティジャパン会員は、前項に基づき付与されたポイント数に疑義のある場合、自己が予約サービス上でポイント付与対象取引の対象となるサービスまたは商品等の提供を受けた企業または店舗等(以下「本ポイント付与対象取引サービス提供企業」といいます)について、当社へ問い合わせるものとします。 アクティビティジャパン会員は、当該疑義についてアクティビティジャパン会員と本ポイント付与対象取引サービス提供企業との間で解決するものとします。当社は、自己の故意や重過失によりアクティビティジャパン会員に付与するポイント数を誤った場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

3. แม้หลังจากที่ บริษัท ฯ ได้รับการชี้ไปที่กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นตามวรรค 1 และวรรคก่อน 3 ข้อนี้จะถูกกำหนดให้เป็นที่ไม่เหมาะสมว่าสมาชิกละเมิดในปัจจุบันและกิจกรรมอื่น ๆ ของเราที่จะให้ญี่ปุ่นจุด หากสถานการณ์ที่พบก็จะสามารถที่จะยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของจุดรับที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกญี่ปุ่น

4. เมื่อ บริษัท ตั้งใจยกเลิกคะแนนตามวรรคก่อนActivity Japanหากมีคะแนนที่ยกเลิกไม่ได้หรือไม่เพียงพอเนื่องจากสมาชิกได้ใช้คะแนนที่มีการยกเลิกและอื่น ๆ แล้ว บริษัท ฯActivity Japanจากคะแนนที่มีการยกเลิกตามวรรคก่อนจำนวนคะแนนที่เทียบเท่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (1 คะแนน = 1)เยนมันจะสามารถเรียกเก็บเงินจาก

มาตรา 8 (ใช้จุด)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสามารถที่จะใช้จุดที่ตัวเองจะจัดขึ้นในบางส่วนหรือทั้งหมดของการชำระเงินของจุดที่ใช้ทำธุรกรรมพื้นฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจุด (สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นต่อไปนี้ บริษัท และร้านค้าเช่นการใช้จุดที่จะถือเรียกว่า "จุดใช้ บริษัท")

2Activity Japanหากแอปพลิเคชันสำหรับการใช้คะแนนถูกส่งไปยัง บริษัท ตามวรรคก่อนหน้าและการสมัครเพื่อใช้งานนั้นถูกยกเลิกหรือหากจำนวนคะแนนที่ใช้สำหรับการชำระเมื่อใช้คะแนนลดลงเป็นต้นตามดุลยพินิจของ บริษัท บริษัท หรือ บริษัท เป้าหมายของคะแนนจะส่งคืนคะแนนที่เทียบเท่ากับคะแนนที่ไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยคะแนนหรือฮาร์ดแวร์

3. หลังจากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้นำมาใช้เพื่อใช้ในการทั้งหมดหรือบางส่วนของการชำระเงินของจุดใช้คะแนนการทำธุรกรรมเรื่องที่จะจัดขึ้นในคลังชี้กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับพบว่ามีการยกเลิกการเป้าหมาย กรณีก็อาจจะถูกยกเลิกหรือระงับการทำธุรกรรมเรื่องของการชำระเงิน ในกรณีที่กิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสำหรับการติดต่อภายหลังตามคำแนะนำของเรา

4Activity Japanสมาชิกไม่สามารถถ่ายโอนหรือรับคะแนนไปยังบุคคลที่สามและไม่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในหน้าของเรา

5. แม้ว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นไม่น่าจะลงทะเบียน ID หลายกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะไม่สามารถที่จะข้อสรุปถึงจุดที่จะจัดขึ้นในแต่ละการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

มาตรา 9 (ใช้คูปอง)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกในการให้บริการที่คุณระบุหนึ่งในบริการจองรหัสแคมเปญที่เรามีให้เป็นบริการส่วนลดสำหรับกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คูปอง") สามารถนำมาใช้ การออกกำลังกายคูปองและให้ป้อนรหัสคูปองใน "คูปองฟิลด์ป้อนรหัส" ที่จะแสดงในการเข้าสู่ระบบขึ้นบนหน้าจอ ขอบเขตคูปองสำหรับเนื้อหาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประยุกต์ใช้และคูปองอื่น ๆ ที่เราคิดว่าเรากำหนดไว้สำหรับแต่ละคูปอง

2. มีส่วนร่วมในการจองโดยใช้คูปองกิจกรรมแต่ยกเลิกยกเลิกอื่นๆคูปองจะหมดอายุหากไม่ได้ดำเนินการด้วยเหตุผลใด ๆ เราไม่ได้ให้การคืนเงินสำหรับคูปองค่าตอบแทนสำหรับคะแนน ฯลฯ

3. หากสมาชิกใช้คูปองในการละเมิดความครอบคลุมของคูปองเงื่อนไขที่ใช้บังคับและคูปอง อื่นๆ กำหนดโดย บริษัท (หากคูปองที่ออกโดยการระบุขอบเขตของสมาชิกที่ บริษัท มีสิทธิ์ใช้งานจะเรียกว่าสิทธิการใช้งาน แต่ไม่ จำกัด เฉพาะสิ่งนี้) บริษัท จะยกเลิกการใช้คูปองและแยกเก็บจากสมาชิกในกรณีที่เกิดความแตกต่าง

มาตรา 10 (ห้าม)

ผู้ใช้บริการและคุณจะไม่ดำเนินการที่อาจจะมีผลบังคับใช้กับการกระทำหรือต่ำกว่าด้านล่างเมื่อใช้บริการนี้

 • [1] การกระทำของการละเมิดสิทธิของแนวตั้งหรือลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม
 • [2] ผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำของการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือความเป็นส่วนตัว ฯลฯ
 • [3] ผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกไม่สบายในการกระทำหรือบุคคลที่สามจะกลายเป็นใส่ร้ายหรือสร้างความรำคาญให้แก่บุคคลภายนอก
 • [4] หรือการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท อื่น ๆ การกระทำของ Dari หรือหรือเขียนเพื่อส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายอีเมล ฯลฯ
 • [5] การกระทำที่ให้บริการในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • [6] ทำหน้าที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดทางอาญา
 • [7] โดยข้อมูลที่ได้ผ่านบริการทำสำเนา, การขาย, การกระทำของการใช้งานเกินขอบเขตของสิ่งพิมพ์หรือการใช้งานส่วนตัวอื่น ๆ
 • [8] รบกวนการทำงานของบริการนี้หรือการกระทำเช่นให้เกิดความเสียหาย บริษัท หรือหุ้นส่วนของความไว้วางใจ
 • [9] กิจกรรมดำเนินงานหรือการกระทำที่ดำเนินกิจกรรมที่จะให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกำไร
 • [10] การใช้บริการนี้การกระทำของงงจงใจ บริษัท หรือคู่ค้าโดยการให้หรือการข่มขู่ของข้อมูลที่เป็นเท็จ
 • [11] การตีพิมพ์กิจกรรมค่าธรรมเนียมการยกเลิก บริษัท หรือ บริษัท หรือกิจกรรมราคาอื่นๆการไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานหรือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ระบุเช่นการกระทำรุนแรงกับ บริษัท ของเราหรือบุคคลที่สาม
 • [12] กฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบมีความกลัวของนโยบายสาธารณะหรือการกระทำหรือการละเมิดในการละเมิดการกระทำข้อตกลงนี้

มาตรา 11 (ไม่รับประกัน)

ถึงแม้ว่า บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้และข้อมูลในการให้บริการนี้ให้กับผู้ใช้บริการสำหรับแต่ละปัญหาต่อไปนี้ก็ไม่ได้รับประกันตลอด เมื่อใช้บริการนี้ผู้ใช้บริการของตัวเองในการกำหนดประโยชน์ของบริการดังกล่าวและข้อมูลที่ให้ในการให้บริการนี้และบริการนี้โปรดใช้ที่มีความเสี่ยงของคุณเอง

 • 【1】本サイト等で提供される全ての情報(本サイトに表示される、本サイトに掲載されている事業者(以下「掲載アクティビティ事業者」といいます)以外の第三者が管理および運営するリンクサイト内に含まれる一切の情報等を含み、以下同様とします)に 関する、有用性、適合性、完全性、正確性、安全性、合法性および最新性等
 • 【2】サービス利用者が本サイト上において提供される情報を利用して掲載アクティビティ事業者以外の第三者と交渉または予約、もしくは契約の申込または締結等を行う場合(ポイント付与対象取引、ポイント利用対象取引を行う場合を含みます)において、当該行為に関する一切の事項
 • 【3】本サービスおよび本サービスを通じて入手できる商品、役務または情報等がサービス利用者の希望または期待を満たす適切なものであること
 • 【4】本サービスの提供に不具合、エラーまたは障害が生じないこと
 • 【5】本サービスに関連して送信される電子メールまたはウェブコンテンツ等に、コンピュータウィルス等の有害なものが含まれていないこと
 • 【6】本サービスの存続または同一性が維持されること

มาตรา 12 (ความรับผิดชอบของ บริษัท ฯ และผู้ใช้บริการ)

1. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะรายการในส่วนนี้) หรือไม่สามารถใช้งาน ปวดหรืออื่นๆบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการขาดทุนทางการเงินใน นอกจากนี้แม้ว่าเราจะรับผิดชอบ แต่ความรับผิดชอบของเรานั้น จำกัด เพียงความเสียหายโดยตรงและปกติ

 • [1] ดำเนินการผ่านบริการนี้ในการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สามและความเสียหายจากการกระทำเช่นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยบุคคลที่สามในการจัดการและใช้งานมันเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ
 • [2] ถึงแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากของมาตรการด้านความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการนี้การทุจริตเช่นการปนเปื้อนของการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะดำเนินการเนื่องจากบริการนี้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้
 • [3] การหยุดชะงักของระบบหรือบริการเนื่องจากความล้มเหลวเช่นสายการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ล่าช้าหรือหยุดความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้บริการจากการสูญเสียข้อมูลหรือไม่ได้รับอนุญาต

2. บริษัท ฯ คือถ้าผู้ใช้บริการมีการใช้บริการนี้สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีผู้ใช้บริการถือว่าตราบใดที่ไม่มีความประมาทโดยเจตนาหรือขั้นต้นอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และนั่นก็คือไม่มีผู้ใช้บริการจะต้องแก้ปัญหาที่ค่าใช้จ่ายของตัวเองและความรับผิดชอบ

3. โดยการกระทำในการละเมิดข้อตกลงนี้หรือกิจกรรมที่ญี่ปุ่นข้อตกลงดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการในกรณีที่ บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการที่มีความรับผิดชอบตัวเองและค่าใช้จ่ายในการชดเชยทั้งหมดของความเสียหาย ต้อง

第13条(個人情報の取扱)

1. บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่เราให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริการเป้าหมายที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย "ความเป็นส่วนตัว" ระบุแยกต่างหาก

2. บริษัท ฯ กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น (ไม่ต้องถามว่าทำไม) ถอนตัวหรือชอบจากระบบสมาชิกของการหยุดใช้บริการเป้าหมายหรือบริการเป้าหมายและแม้กระทั่งกิจกรรมข้อมูลสมาชิกญี่ปุ่นสอดคล้องกับขั้นตอนกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกกำหนดแยกต่างหากจาก บริษัท ตราบใดที่คุณไม่ยกเลิกก็จะสามารถดำเนินการต่อการใช้งานและมีข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นที่คุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้ล่วงหน้า

บทความที่ 14 (การได้มาและการใช้ข้อมูลคุณสมบัติและประวัติพฤติกรรม)

1. บริษัท ฯ อาจอายุให้ผ่านการใช้บริการเป้าหมายโดยกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกเพศที่จะได้รับประวัติพฤติกรรมของกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นในข้อมูลแอตทริบิวต์เช่นเดียวกับบริการเป้าหมายเช่นพื้นที่การประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยการบริหารจัดการและการดำเนินงานของการบริการเป้าหมาย ใช้เท่าที่จำเป็นและข้อมูลทางสถิติที่สร้างบนพื้นฐานของข้อมูลแอตทริบิวต์หรือมีประวัติกระทำโดยไม่คำนึงถึงอายุการใช้งานของข้อตกลงที่สามารถนำมาใช้โดยไม่ต้องกิจกรรมข้อ จำกัด ใด ๆ สมาชิกของญี่ปุ่นตกลงกันไว้ล่วงหน้า คุณ นอกจากนี้ บริษัท ยกเว้นตามที่กำหนดบนพื้นฐานของกฎหมายและจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกของแต่ละบุคคลต่อบุคคลที่สาม

2. บริษัท ฯ มี Activity Japan สมาชิกในการให้บริการเป้าหมาย เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเมื่อใช้เหมือนกันและเมื่อการระบุบุคคลซึ่งได้รับมาก่อนที่จะมีการยอมรับของข้อมูลแอตทริบิวต์ที่ได้มาและประวัติพฤติกรรม (ข้อตกลงเพื่อให้ห่างไกล ในการใช้ไม่สำคัญว่ามันจะได้รับข้อมูล) หลังจากไม่ว่ามันจะสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการจัดหาการจัดจำหน่ายและการแสดงผลเช่นเดียวกับบริการหรือเป้าหมายการให้บริการเช่นการโฆษณา Activity Japan สมาชิกได้รับความยินยอมล่วงหน้านี้ คุณ

มาตรา 15 (การเปลี่ยนแปลงของการหยุดชะงักของการบริการหรือการเลิกจ้าง)

1 บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากเรายุติบริการทั้งหมดเราจะยุติผู้ใช้บริการอาเราจะแจ้งให้คุณทราบในลักษณะที่กำหนดโดย บริษัท ของเราล่วงหน้าหนึ่งเดือน

2 บางส่วนหรือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงของบริการนี้เนื่องจากถูกขัดจังหวะหรือยุติแม้ว่าข้อเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการก็จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

3 บริษัท หนึ่งในบริการที่ถ้าคุณต้องการที่จะจบทุกจุดบริการและจะยุติการออกและการใช้งานของจุดวันที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามแม้หลังจากวันที่สิ้นสุดหากผู้ใช้บริการเป็นแยกที่เราตรวจสอบและจะสามารถใช้จุดให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ข้อ 16 (การกำจัดของกองกำลังต่อต้านสังคม)

ผู้ใช้บริการกองกำลังต่อต้านสังคม (อันธพาล, สมาชิกแก๊งที่ยังไม่ได้ผ่านห้าปีนับ แต่เวลาที่ไม่ได้เป็นคนร้ายแก๊งสมาชิกเสมือน บริษัท ที่เกี่ยวข้องแก๊ง racketeers ฯลฯ การเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นการสนับสนุนการ grounder หรือปัญญาพิเศษ กลุ่มความรุนแรงหรือชอบหรืออื่น ๆ หมายความว่าผู้ซึ่งเทียบเท่ากับเหล่านี้.) ก็ไม่ได้นำไปใช้และการกระทำความรุนแรงที่ไม่ได้ดำเนินการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นการหลอกลวงหรือการข่มขู่หรือการอุดตันของการดำเนินธุรกิจและจะได้รับการแสดงนอกจากนี้ในอนาคต . ความล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับการยืนยันดังกล่าวและจะต้องยอมรับการกีดกันการคัดค้านโดยไม่ต้องหยุดการใช้บริการหรือกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น

ข้อ 17 (ต่อรองได้สิทธิและภาระผูกพัน)

ผู้ใช้บริการ, สิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งและตำแหน่งในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการนี้เว้นแต่ บริษัท ฯ ได้รับความยินยอมล่วงหน้าและอาจมีการถ่ายโอนหรือหลักประกันต่อบุคคลที่สามจะต้องไม่

ข้อ 18 (การปกครองกฎหมายและเขตอำนาจศาล)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและศาลของเขตอำนาจศาลสำหรับข้อตกลงพิเศษของกรณีพิพาทแรกที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้คือโตเกียวภูมิภาคศาลหรือโตเกียวฉันจะถือว่าศาลเป็นเรื่องง่าย

2018 ธ.ค. 27 อา แก้ไข


กิจกรรมญี่ปุ่นชี้ข้อตกลง

項目 เนื้อหา

ชี้ให้ทำธุรกรรมเรื่อง

Activity Japan สมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก".) เป็นผู้บริหารและเราดำเนินการโดย กิจกรรม บริการจองประสบการณ์ " Activity Japan " (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " กิจกรรม ที่เรียกว่าญี่ปุ่น".) เพื่อ Activity Japan ในรหัส เข้าสู่ระบบ และ กิจกรรม ที่ดำเนินการโดยใช้ฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักของญี่ปุ่น กิจกรรม ผู้ประกอบการเพื่อให้ กิจกรรม จุดที่จะได้รับกรณีของการดำเนินการสำรองห้องพัก

※การจองทางโทรศัพท์, การสำรองห้องพักที่ร้านไม่ได้กลายเป็นเป้าหมาย

เงื่อนไขจุดทุน

【จำนวนคะแนนที่ให้สิทธิ์】สมาชิกActivity Japanฉันจองห้องพักโดยใช้ฟังก์ชั่นการจองของกิจกรรมค่าธรรมเนียม (ไม่รวมภาษี)

※なお、会員が予約したアクティビティを催行当日に現地で変更した場合、アクティビティ事業者からの申告を元にして、変更後の金額をポイント付与対象となる金額(税抜)とします。
※また、会員がポイント・クーポンを利用する場合には、予約したアクティビティの料金からポイント・クーポンの割引金額を差し引いた金額(税抜)を対象とします。

แกรนท์ระยะเวลาของการจุด

กิจกรรมวันที่ดำเนินการในเดือนถัดไป 10 วันหรือในภายหลัง
(ตัวอย่าง: หากคุณมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายนจุดรับในหรือหลังวันที่ 10 กรกฎาคมคุณสามารถเห็นบนหน้าเว็บของฉัน

วันหมดอายุของจุด

วันสุดท้ายของเดือนถึง 12 เดือนหลังจากการนับเดือนซึ่งจุดที่ได้รับมอบหมาย
(ตัวอย่าง: 2017 ต.ค. 10 อา ในจุดที่ได้รับอนุญาตให้วันที่หมดอายุเป็น 2018 ต.ค. วันที่ 31 อา มันเป็นโดยใช้จุดในวันที่หมดอายุในได้. กิจกรรม ในกรณีของการดำเนินการจองห้องพักของหนึ่งไม่ใช้จุด แม้ในขณะที่ส่วนที่เหลือวันที่หมดอายุของจุดที่เหลือจะไม่ปรับปรุง 2018 ต.ค. วันที่ 31 อา โปรดทราบว่ายังคง.)

จุด※กรุณาใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จุดใช้การทำธุรกรรมเรื่อง

ポイントは、アクティビティジャパン会員がアクティビティジャパン IDでログインして行う、以下のサービスの予約において利用することができます。

กิจกรรมสามารถจองโดยใช้ฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักของญี่ปุ่นกิจกรรมของผู้ประกอบการกิจกรรมการสำรองห้องพักที่จะให้ (นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งโปรดทราบ.)

ใช้ขีด จำกัด บน

เมื่อขึ้นมาถึง 50,000 คะแนนต่อการใช้สิทธิของ

ใช้วงเงินที่ต่ำกว่า

100 คะแนน

利用単位

100 คะแนน

ใช้หลังจากการยกเลิกการให้บริการจุด

จาก บริษัท ของเราActivity Japanทำขึ้นสำหรับสมาชิกActivity Japanภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดโปรแกรมการแจ้งเตือนจุด (ต่อไปนี้คือ“ วันที่สิ้นสุดการแจ้งเตือน”)Activity Japanใช้สำหรับการใช้คะแนนโดยใช้ฟังก์ชั่นการจองและมันเป็นจริงภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประกาศสิ้นสุดกิจกรรมถ้ามันเสร็จสมบูรณ์กิจกรรมคุณจะสามารถใช้คะแนนของคุณเองเพื่อการใช้งาน


ACTIVITY JAPAN ·คำถาม & คำตอบและ รีวิว ข้อกำหนดการใช้งาน

คำถามและคำตอบของ " ACTIVITY JAPAN " (ต่อไปนี้เรียกว่า " กิจกรรม ญี่ปุ่น") และบริการที่เกี่ยวข้องกับการ รีวิว บริหารและดำเนินการโดย บริษัท ACTIVITY JAPAN จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ") คือผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เผยแพร่ มันรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้

เพื่อให้บริการมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณโปรดใช้คำถามและคำตอบต่อไปนี้และข้อกำหนดของบริการโพสต์ รีวิว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้") หลังจากยอมรับ

ข้อ 1 (บททั่วไป)

1. ถาม - ตอบ
ถาม & ตอบเป็นบริการในไซต์ " ACTIVITY JAPAN " ซึ่งเป็นผู้ใช้ไซต์ที่กำลังพิจารณาใช้ กิจกรรม โพสต์คำถามไว้กับผู้เผยแพร่และผู้เผยแพร่สามารถโพสต์คำตอบได้ ต่อจากนี้การโพสต์ของผู้ใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่า "การโพสต์คำถาม" และการโพสต์โดย บริษัท เผยแพร่เรียกว่า "การส่งคำตอบ"

2. レビュー
レビューとは、「アクティビティジャパン」サイト内において、アクティビティを実際に利用したサイトユーザーが評価、感想等のコメントを投稿し、掲載事業者がこれに対して返信を投稿することができるサービスをいいます。以下、サイトユーザーの投稿を「レビュー投稿」、掲載事業者の投稿を「レビュー返信投稿」といいます。

3. 本利用規約の適用
本利用規約は、Q&Aおよびレビューを利用(「利用」には閲覧および投稿等を含むがこれらに限らない。以下同じ。)する全ての利用者に適用されるものとし、利用者は本利用規約を熟読し、十分に理解し、これを承諾のうえQ&Aおよびレビューを利用するものとします。

4. ยอมรับ
โดยการใช้ Q & A และการ รีวิว ถือว่าคุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ข้อบ่งชี้ของความตั้งใจที่ไม่เห็นด้วยจะได้รับการยอมรับโดยไม่ใช้คำถามและคำ รีวิว เท่านั้น

5. เปลี่ยน
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการนี้และ ACTIVITY JAPAN ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่คุณใช้ Q & A และ รีวิว

มาตรา 2 (ผู้ใช้)

ในการถาม - ตอบและการ รีวิว ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตจาก บริษัท ในการเรียกดูและโพสต์บทความตามข้อกำหนดการใช้งานนี้และสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถาม & ตอบและการ รีวิว นั้นเป็นของ บริษัท

มาตรา 3 (โพสต์และนาฬิกา)

1. วัตถุประสงค์
คำถาม & คำตอบและคำ รีวิว นั้นเปิดและดำเนินการโดย บริษัท เพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้ หลังจากทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์นี้ผู้ใช้เรียกดูคำถาม & คำตอบและ รีวิว และโพสต์บทความ

 • ●การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจกรรมระหว่างผู้ใช้
 • ●แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้เป็นดุลยพินิจในการทบทวนการสำรอง กิจกรรม ของผู้ใช้เว็บไซต์
 • ●การรวบรวมข้อมูลการ รีวิว ตามประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้เว็บไซต์
 • ●การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้อื่น ๆ

2. 投稿
質問投稿ができるのは、当社が別途定める方法にて会員登録を行ったサイトユーザーとします。 レビュー投稿ができるのは、当社が別途定める方法にて会員登録を行ったサイトユーザーのうち、実際にアクティビティを利用した者とし、1予約あたり1件の投稿ができます。 回答投稿およびレビュー返信投稿ができるのは、質問投稿およびレビュー投稿を受けたアクティビティの掲載事業者とします。

3. ห้ามการกระทำ
ผู้ใช้โพสต์เมื่อความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของบทความคุณยังไม่ได้จะต้องใช้การกระทำที่แสดงด้านล่าง

 • 【 1 】ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้โพสต์ กิจกรรม โพสต์ รีวิว
 • [2] จำนวนมากจงใจโพสต์เนื้อหาเดียวกัน
 • [3] จงใจส่งคำถามที่มีเนื้อหาเกือบเหมือนกับการส่งคำถามโดยผู้ใช้รายอื่น
 • [4] โพสต์บทความที่อยู่ภายใต้หัวข้อ 4 ของบทความนี้ (ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา)
 • 【 5 】ในการติดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ที่ส่งคำถามหรือ รีวิว ผลงานโดย บริษัท สำนักพิมพ์โดยไม่ต้องติดต่อโพสต์คำตอบหรือส่งคำตอบการ รีวิว ทางอีเมลโดยตรงโทรศัพท์ ฯลฯ
 • 【 6 】ผู้นำเข้าโพสต์คำถามหรือโพสต์ให้ รีวิว แอบอ้างเป็นผู้ใช้ไซต์

4. ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา
ผู้ใช้โดยการโพสต์บทความรวมทั้งเรื่องที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้จะไม่เป็น

 • [1] เนื้อหาที่เบี่ยงเบนไปจากข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับจาก บริษัท ฯ
 • [2] รีวิว ในการโพสต์หรือประสบการณ์ของผู้ใช้ ACTIVITY JAPAN ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานของการใช้เนื้อหา
 • [3] เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ของการชักชวนของการแนะนำและ MLM ผลิตภัณฑ์
 • [4] ข้อเท็จจริงและเนื้อหาขัดหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จ
 • [5] ในบริการญี่ปุ่นกิจกรรมหรือเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่น
 • 【 6 】เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม โพสต์ของธุรกิจการเผยแพร่และบริการที่เกี่ยวข้อง
 • [7] เรื่องระหว่างผู้ใช้ไซต์และ บริษัท จดทะเบียนและสิ่งที่ บริษัท ตัดสิน (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงมาตรการเช่นการชำระหนี้เนื่องจากสถานการณ์เฉพาะบุคคลระหว่างฝ่ายต่างๆและการจัดหาบริการซ้ำ)
 • [8] ลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าสิทธิความเป็นส่วนตัวของสิ่งที่คุณต้องการที่จะละเมิดสิทธิของเกียรติหรือชอบหรืออื่น ๆ
 • 【 9 】เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของบุคคล (เช่น อา ใช้งานชื่อกลุ่ม บริษัท ชื่อชื่อลักษณะที่ปรากฏหรือพฤติกรรมการกระทำเช่นผู้ใช้คนอื่นและพนักงานอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับผู้มีส่วนร่วม รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูล)
 • [10] (รวมถึงกรณีที่มีการใช้ในชื่อของผู้เขียนกระทู้และโพสต์เนื้อหา แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์และรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์การใช้งานเดิมเป็นผู้ที่
 • [11] ใส่ร้ายหยาบคายเช่นการเป็นตัวแทนการเลือกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือการแสดงออกทางลามกอนาจาร
 • [12] ที่ใช้โน้มน้าวสำหรับข้อมูลที่ไม่เพียงเกิดขึ้นในสภาพที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • [13] สิ่งที่มีผลที่ข่มขู่หรือคุกคามคนอื่น ๆ จะสังเกตเห็น
 • [14] ต้านทานความรุนแรงของเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมการโหดร้ายหรืออาชญากรรม
 • 【 15 】เนื้อหาที่นำไปสู่การชักจูงผลกำไรหรือความเสียหายทางเครดิตแก่ผู้ใช้และบุคคลที่สามโดยไม่ยุติธรรม
 • [16] กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของประชาชนขัดกับเนื้อหา
 • [17] เรื่องไร้สาระหรือเนื้อหาที่แปลกประหลาด
 • 【18】以下に該当する表現(または近い表現)
  ・レビュー投稿において、具体的な事象に基づかない記述
  ・必要以上に感情的と判断される表現
  ・投稿者の勘違いによる内容を含むもの
  ・レビュー投稿において、「利用しないほうがいい」「絶対に止めるべき」「最悪」「最低」等の独断的または断定的表現と当社が判断したもの
 • 【 19 】 อื่นๆ เนื้อหาที่ บริษัท ตัดสินว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่จะโพสต์ในคำถาม & คำ รีวิว

5. อำนาจหน้าที่ของเราในฐานะผู้ดำเนินการ
ในการจัดการถาม & ตอบและ รีวิว เรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าข้อนี้กำหนดสิทธิ์ของ บริษัท เท่านั้นและไม่ได้กำหนดข้อผูกพัน

 • [1] การกระทำที่ไม่สอดคล้องกับแต่ละรายการที่อธิบายไว้ในบทความ 3 (การส่ง / เรียกดู) บทความ 1 (วัตถุประสงค์) ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้และยังทำหน้าที่ 3 (ข้อห้ามตามกฎหมาย) และ 4 (ข้อ จำกัด ด้านเนื้อหา) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การกระทำที่ละเมิด") สิทธิที่จะไม่โพสต์บทความที่โพสต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้โพสต์และสิทธิ์ในการโพสต์ถึงผู้มีส่วนร่วม สิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงคำถาม & คำ รีวิว และมาตรการ อื่นๆ เห็นว่าจำเป็น
 • [2] สำหรับปัญหาก่อนหน้านี้ในการป้องกันการละเมิดที่กําหนดสิทธิในการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะตีพิมพ์และเป็นส่วนหนึ่งแก้ไขหรือลบสิทธิของเนื้อหา
 • [3] มาตรการอื่น ๆ ของหมายเลข 1 สำหรับบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิที่จะดำเนินการคุณคิดว่ารายงานและอื่น ๆ ที่จำเป็นไปยังหน่วยงานสืบสวน
 • [4] สำหรับความพึงพอใจการใช้งานของกิจกรรมญี่ปุ่นไม่ได้ จำกัด การละเมิดที่กำหนดไว้ในฉบับแรกติดต่อโดยตรงกับผู้ให้สิทธิในการยืนยันการโพสต์เนื้อหาที่
 • [5] สิทธิที่จะลบโพสต์ที่ บริษัท ฯ ได้ผ่านช่วงเวลาที่โพสต์ที่ระบุไว้แยกต่างหาก

6.Q&Aにおける掲載事業者の権限
Q&Aにおいて質問投稿を受けたアクティビティの掲載事業者は、当該質問投稿に関して以下の権限を有します。

 • 【 1 】โพสต์ตอบกลับโพสต์สิทธิที่จะโพสต์ในข้อมูลแผนลงทะเบียนโดยผู้ประกอบการธุรกิจ
 • 【 2 】สิทธิ์ในการส่งเนื้อหาของโพสต์ตอบกลับไปยังโปสเตอร์คำถามทางอีเมล【 3 】สิทธิ์ในการลบโพสต์คำถามและโพสต์คำตอบ

7. 投稿記事の著作権

 • [1] ลิขสิทธิ์, สิทธิ์ในการจัดการและสิทธิ์ อื่นๆ (รวมถึงสิทธิ์ของบทความที่ 27 และ 28 ของกฎหมายลิขสิทธิ์) ของบทความที่โพสต์ที่โพสต์บน Q & A และการ รีวิว เป็นของเรา
 • 【 2 】สำหรับผู้โพสต์เรารับทราบว่าอาจมีกรณีที่เราโพสต์หรือโพสต์ใน Q & A และ รีวิว หลังจากที่เราแก้ไขหรือลบบทความที่โพสต์บางส่วนหรือทั้งหมดหรือมีบางครั้งที่เราไม่โพสต์
 • [3] ผู้สนับสนุนเราโพสต์ซ้ำแก้ไขโพสต์ส่งสาธารณะคุณยอมรับว่าใบอนุญาตการใช้งานในการพิมพ์และบุคคลที่สาม
 • 【 4 】เราจะรับทราบว่าผู้มีส่วนร่วมไม่ได้ใช้สิทธิทางศีลธรรมของผู้เขียนและจะไม่คัดค้านการกระทำของข้อที่ 2 ก่อนที่เราจะทำ

8. การจัดการบทความที่โพสต์

 • 【 1 】ชื่อของผู้ใช้ไซต์ที่ส่งการสนับสนุนการ รีวิว และการโพสต์คำถาม (ชื่อที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก) ให้แก่ผู้เผยแพร่ที่เป็นหัวข้อของบทความที่โพสต์พร้อมกับบทความที่สร้างขึ้นโดยผู้มีส่วนร่วม มันจะเป็น นอกจากนี้ใน Q & A และการ รีวิว ชื่อเล่นที่ผู้มีส่วนร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกบทความที่โพสต์และคำตอบจากผู้เผยแพร่เป้าหมายสำหรับบทความที่โพสต์อาจโพสต์
 • 【 2 】ผู้ใช้ที่ทำการโพสต์รับทราบล่วงหน้าว่าเราจะไม่ถูกลบโพสต์หลังจากโพสต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดของโปสเตอร์

9. การรับประกันเนื้อหาที่โพสต์ไม่ถูกต้อง

 • [1] ผู้ใช้ในการตามคำแนะนำบนหน้าจอคุณสามารถเรียกดูมีอิสระในการโพสต์เนื้อหา แต่โพสต์เนื้อหาที่ได้รับการโพสต์ในความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในความจริงของการโพสต์เนื้อหาถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยเพียงพอประโยชน์ ฯลฯ ด้านบนของโน้ตที่ บริษัท ไม่รับประกันใด ๆ ของตัวเอง มันจะถูกนำมาใช้ในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ในการโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อสังเกตที่น่ารังเกียจสำหรับเนื้อหาใด ๆ และการแสดงออกของที่มีคุณภาพเช่นมีข้อความไม่ไม่รับประกันขาดนั้น
 • 【 2 】เราไม่รับประกันใด ๆ ต่อไปนี้
  1. ไม่มีความผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดในระบบถามตอบและ รีวิว
  2. ข้อมูลที่ได้จากการถามตอบและการ รีวิว นั้นถูกต้อง
  3. ถาม - ตอบและ รีวิว รวมถึงข้อมูลที่สามารถรับได้ผ่านการโพสต์ รีวิว ฯลฯ ตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้

มาตรา 4 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

当社は、別途定める「プライバシーポリシー」に従って、会員の個人情報を取り扱うものとし、会員はこれに同意します。 なお、投稿者の氏名(会員登録した氏名)は、当該投稿者が作成した投稿記事とともに、投稿記事の対象掲載事業者に対して提供されます。 掲載事業者は、当社から提供された、投稿者に関する情報を当該掲載事業者内においてそのサービス向上の目的で使用する以外に使用できません。

มาตรา 5 (อื่น ๆ )

1. เปลี่ยนหรือหยุดบทบัญญัติของคำถาม & คำ รีวิว

 • 【 1 】เราอาจเปลี่ยนบทบัญญัติของคำถาม & คำตอบและ รีวิว หรือระงับชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 • [2] เราเป็นหนึ่งเดือน จ. ที่ด้านบนของผู้ใช้แจ้งเตือนที่มีระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าระหว่าง Q & A และ รีวิว สามารถในระยะยาวระงับหรือยุติการให้

2. ความรับผิดชอบของเรา
บริษัท Q & A และรีวิวความเสียหายทั้งหมด (อาการปวดจิตหรือเกิดจากการใช้งานหรือไม่มีอื่นๆบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียทางการเงิน) เว้นแต่ บริษัท จะจงใจหรือ นอกจากนี้แม้ว่าเราจะรับผิดชอบความรับผิดชอบของเราจะถูก จำกัด ให้เกิดความเสียหายโดยตรงและธรรมดาเว้นแต่ความตั้งใจของเราหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

3. 準拠法及び管轄
本利用規約の準拠法は日本法とし、Q&Aおよびレビュー、ならびに本利用規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。 第6条(特記事項)

1. การรักษาในโพสต์ของการเรียกร้องส่วนบุคคลและปัญหากรณี
โพสต์คือถ้าจะถือว่าการเรียกร้องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และ บริษัท ให้กับ บริษัท ฯ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้ในการถ่ายโอนการโพสต์ใน "สอบถาม" เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาของเราในบางกรณี "คำถาม" มีเป็นที่ของบุคคลที่รับผิดชอบในการติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้


アクティビティジャパン・オファーご利用規約

CO., LTDActivity Japanบริหารและดำเนินการโดย บริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ")Activity Japan"(ต่อไปนี้"Activity Japanบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจับคู่ของผู้ใช้ไซต์และ บริษัท จดทะเบียน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้")
โปรดใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการข้อเสนอต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดการใช้งาน") เพื่อให้บริการมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ

ข้อ 1 (บททั่วไป)

1. ข้อเสนอ
ข้อเสนอคือActivity Japan"บนเว็บไซต์กิจกรรมผู้ใช้เว็บไซต์ที่พิจารณาการจองเงื่อนไขข้อเสนอ (วันที่และเวลาเป็นบริการสมาชิกพื้นที่,กิจกรรมฯลฯ ) เป็นบริการที่ช่วยให้ บริษัท จดทะเบียนสามารถทำข้อเสนอได้และ บริษัท จดทะเบียนสามารถโพสต์ข้อเสนอสำหรับสิ่งนี้ได้

2. การใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ข้อเสนอ (รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขข้อเสนอใน“ การใช้”) และผู้ใช้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ เราจะใช้ข้อเสนอเมื่อได้รับความยินยอม

3. 同意
利用者は、オファーを利用することによって、本利用規約の各条項に従うことに同意したものとみなされます。不同意の意思表示は、一切オファーを利用しないことのみをもって認められるものとします。

4. เปลี่ยน
บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ทุกครั้งที่คุณใช้ข้อเสนอคุณจะผูกพันกับActivity Japanโปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 2 (ผู้ใช้)

ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้นสำหรับการดูโพสต์และโพสต์ตามข้อกำหนดการใช้งานนี้และสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเป็นของเรา

บทความ 3 (ข้อเสนอ)

1. 目的
オファーは、サイト利用者のアクティビティ予約検討などの為に、当社により開設、運営されています。利用者はこの趣旨をご理解のうえ、掲載事業者にオファーを行うものとします。

2. ข้อเสนอ
ข้อเสนอนี้สามารถทำกับผู้ใช้เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกตามวิธีการที่แยกต่างหากโดย บริษัท ของเรา

3. การกระทำที่ต้องห้าม
ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้เมื่อทำข้อเสนอ

 • [1] จริงๆแล้วจองกิจกรรมทำคำเสนอให้ บริษัท จดทะเบียนแม้ว่าคุณจะไม่มีแผนก็ตาม
 • [2] เสนอหลายอย่างโดยเจตนาในสภาพเดียวกัน
 • [3] ทำข้อเสนอโดยกำหนดให้ผู้เผยแพร่เป็นผู้ใช้ไซต์

4. อำนาจของเราในฐานะผู้ดำเนินการ
ในการดำเนินการตามข้อเสนอเรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้: ข้อนี้กำหนดสิทธิ์ของ บริษัท เท่านั้นและไม่ได้กำหนดข้อผูกพันใด ๆ

 • [1] ในกรณีที่การกระทำที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่อธิบายไว้ในข้อ 3 (ข้อเสนอ), ส่วนที่ 1 (วัตถุประสงค์) ของข้อกำหนดการใช้งานหรือวรรคเดียวกัน (พระราชบัญญัติต้องห้าม) ระบุไว้ ) สิทธิ์ที่จะไม่โพสต์ข้อเสนอโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้และปฏิเสธการเข้าถึงข้อเสนอไปยังผู้ใช้อื่นๆสิทธิในการดำเนินการตามที่จำเป็น
 • [2] สิทธิ์ในการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเสนอและสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาบางส่วนเพื่อป้องกันการละเมิดที่กำหนดไว้ในรายการก่อนหน้า
 • [3] มาตรการอื่น ๆ ของหมายเลข 1 สำหรับบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิที่จะดำเนินการคุณคิดว่ารายงานและอื่น ๆ ที่จำเป็นไปยังหน่วยงานสืบสวน
 • [4]Activity Japanสิทธิ์ในการติดต่อผู้ใช้โดยตรงและยืนยันเนื้อหาของข้อเสนอไม่เพียง แต่สำหรับการละเมิดที่กำหนดไว้ในฉบับแรกเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการใช้งาน
 • 【5】】当社が別途定める掲載期間を経過したオファーを削除する権利。

5. สิทธิ์ของผู้จัดพิมพ์ในข้อเสนอ
ในการดำเนินการตามข้อเสนอเรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้: ข้อนี้กำหนดสิทธิ์ของ บริษัท เท่านั้นและไม่ได้กำหนดข้อผูกพันใด ๆ

 • [1] สิทธิ์ในการเสนอแผนการโพสต์สำหรับข้อเสนอ
 • [2] สิทธิ์ที่จะไม่เสนอแผนการโพสต์สำหรับข้อเสนอ

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเนื้อหาข้อเสนอ

 • [1] ผู้ใช้สามารถเรียกดูเนื้อหาของข้อเสนอได้อย่างอิสระตามคำแนะนำบนหน้าจอ อย่างไรก็ตามเนื้อหาของข้อเสนอถูกโพสต์ในความรับผิดชอบของ บริษัท จดทะเบียนและ บริษัท รับทราบว่า บริษัท จะไม่รับประกันความจริงความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยความเหมาะสมความมีประโยชน์และอื่น ๆ ของเนื้อหาของข้อเสนอ ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้เราไม่รับประกันว่าจะไม่มีเนื้อหาหรือการแสดงออกใด ๆ เช่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคำพูดก้าวร้าวหรือข้อความไม่ดีในเนื้อหาข้อเสนอ
 • 【 2 】เราไม่รับประกันใด ๆ ต่อไปนี้
  • 1. オファーのシステムに不具合やエラーや障害が生じないこと
  • 2. ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอนั้นถูกต้อง
  • 3. ข้อมูลที่สามารถรับได้จากข้อเสนอตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้

มาตรา 4 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

当社は、別途定める「プライバシーポリシー」に従って、会員の個人情報を取り扱うものとし、会員はこれに同意します。 掲載事業者は、当社から提供された、オファーに関する情報をオファーに対する提案の目的で使用する以外に使用できません。

มาตรา 5 (อื่น ๆ )

当社は、別途定める「プライバシーポリシー」に従って、会員の個人情報を取り扱うものとし、会員はこれに同意します。 掲載事業者は、当社から提供された、オファーに関する情報をオファーに対する提案の目的で使用する以外に使用できません。

1. オファーの提供の変更または中止
オファーは、サイト利用者のアクティビティ予約検討などの為に、当社により開設、運営されています。利用者はこの趣旨をご理解のうえ、掲載事業者にオファーを行うものとします。

 • [1] เราอาจเปลี่ยนบทบัญญัติข้อเสนอหรือการหยุดชะงักชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 • [2] เราสามารถระงับหรือยุติข้อเสนอพิเศษเป็นเวลานานเมื่อมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน

2. 当社の責任
当社は、オファーの利用または利用不能から生じる一切の損害(精神的苦痛、又はその他の金銭的損失を含む一切の不利益)に関して当社に故意または過失がない限り責任を負わないものとします。

また、当社が責任を負う場合であっても、当社の故意又は重過失がない限り、当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。

3. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นกฎหมายญี่ปุ่นและข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับข้อเสนอและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะเป็นโตเกียวภูมิภาคศาลจะเป็นศาลในเขตอำนาจศาลเฉพาะแห่งแรกที่พิจารณาคดี


สำหรับการเรียกดูเว็บไซต์ญี่ปุ่นกิจกรรมภายในเนื้อหาของบทความ

มุมนี้คือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ฯ") Co. , Ltd. กิจกรรมประโยคญี่ปุ่นที่ทำขึ้นเช่น "พิเศษ", "กิจกรรมวารสาร", "หัวข้อ" เพื่อให้ในการบริหารจัดการและการดำเนินการกิจกรรม "ญี่ปุ่น" ภายในเว็บไซต์รูปภาพ โปรแกรมอื่น ๆ (ด้านล่างรวมถึงการเชื่อมโยงจะเรียกว่า "เนื้อหาของกองบรรณาธิการ") ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ทุกคนเพื่อดู

[1] ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิที่เกิดขึ้นสำหรับเนื้อหาบทความสิทธิภาพและสิทธิการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ และสิทธิในทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีสถานที่ให้บริการแก่บุคคลที่สามกับ บริษัท หรือขวา .

[2] ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาบทความยกเว้นหาก บริษัท ฯ (หรือเจ้าของ) ได้รับการยอมรับให้ใช้เนื้อหาบทความ (จำลองแบบในประเทศและต่างประเทศส่งของประชาชนปรับเปลี่ยนที่ดี, การกระจายการกระทำของการแปลและการปรับตัวเป็นต้น แต่ไม่ จำกัด เหล่านี้.) จะไม่สามารถ

[3] ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาบทความและจะดูเนื้อหาบทความในความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อตนเอง ถ้าคุณได้รับการยกมาโพสต์บนเว็บไซต์อื่น ๆ ก็จะเป็นเนื่องจากการจัดการของเว็บไซต์อื่น ๆ ต่อจุดเหล่านี้ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ

โปรดรอสักครู่

ค้นหาตาม กิจกรรม
กำลังโหลด