รับคะแนนจากการโพสต์รีวิว! ประกาศแจกคะแนนการรณรงค์ 1,000,000 คะแนน

ขอบคุณที่ใช้บริการ Activity Japan เสมอมา

รับคะแนนจากการโพสต์รีวิว! นี่คือประกาศเกี่ยวกับการแจกคะแนนแคมเปญ 1 ล้านแต้ม

การแจกคะแนนให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ได้เสร็จสิ้นแล้วในวันนี้ (8 กุมภาพันธ์)
คะแนนจะมอบให้ผ่านส่วน "คะแนนการให้สิทธิ์สำหรับแคมเปญส่งรีวิว" บนหน้าของฉัน


คะแนนใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2024


ขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมในแคมเปญนี้

Search by activity / experience
Loading