ประสบการณ์เลื่อนเลื่อนของญี่ปุ่น 7เรื่อง / ความนิยม