ยามากาตะของการเล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อน 45เรื่อง / ความนิยม

จังหวัดยามากาตะนันยางเมือง Okitama เป็นเมกกะร่มร่อน โดยที่น่าสนใจที่จะเพลิดเพลินกับการเที่ยวตลอดทั้งปี, ช่วง Green Season เป็นพิเศษนอกจากนี้ยังโลกสีเงินมองลงมาจากท้องฟ้าในหลักสูตรของฤดูหนาวว่า ช่วงฤดูหนาวของจังหวัดยามากาตะจะเป็นของหลักสูตรเพื่อสวรรค์ที่เล่นสกีชั้นนำของญี่ปุ่น กิจกรรมหิมะบรรจุในนอกเหนือไปจากการเล่นสกีคลาสสิกใน Zao หลักสูตรเพลิดเพลินไปกับการจากเริ่มต้นถึงความมั่งคั่งผู้เชี่ยวชาญ สวมรองเท้าย่ำหิมะและ Snowshoe มีจุดมุ่งหมายเพื่อจังหวะหรือกาต้มน้ำของคุณเป็นที่นิยมเดินป่า