เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของวาตะ Fukuroi, Kakegawa 4เรื่อง / ความนิยม