ประสบการณ์จำลองการบินในประเทศญี่ปุ่น 6เรื่อง / ความนิยม